Nằm mơ thấy phật là điềm gì? Đánh số mấy?

Nằm mơ thấy phật là điềm gì? Đánh số mấy?

Mơ thấy phật là điềm gì? Theo như chúng ta đã biết hình ảnh tượng phật luôn luôn gắn liền với những